Wat is een Abdis

Abdij

Een abdis is het RK geestelijk- en bestuurlijk hoofd van een abdij. Zij is in principe gekozen voor het leven. Een abdij is een klooster met een abt/abdis aan het hoofd. Een klooster is een klooster omdat men zich al samenlevend aan de regels houdt van Augustinus (354-430) of Benedictus (480-560).

Een abdij had een kerk, een klooster, andere gebouwen en land. De abdij Elten (Abdij Vitus) was onderdeel van een groter geheel, stift Elten. Stift Elten, aan drie kanten begrensd door de Nederlandse grens, waar Jan Aengenendt werkte, was een wereldlijk niet religieus gebied waar de abdis ook bestuurster van was. Maria Eugenia was dus een religieuze abdis ingezegend door de bisschop die een adellijke bestuurlijke kanunnikes was over abdij Elten en stift Elten. Geestelijk was een abdis geen verantwoording schuldig aan de bisschop. Een abdis is geen geestelijke (een vrouw kan geen geestelijke zijn). Een abt of een bisschop wel. Als abdis van Stift Elten was Maria alleen verantwoording schuldig aan de keizer van het Heilige Roomse Rijk, respectievelijk Leopold I, Jozef I en Karel VI.

Maria Eugenia Manderscheid-Blankenheim en de nonnengemeenschap in Elten behoorden tot de seculiere kanunnikessen. Seculiere Kanunniken zijn ook nonnen maar leggen geen geloften af. Kanunnikessen zijn adellijke dames die geen eed hoefden af te leggen en het stond hen vrij om het Stift te verlaten. Reguliere kanunnikessen leggen wel drie kloostergeloften af van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid, en leefden in gemeenschap volgens de Regel van Augustinus.

Zone’s

Een Stift kun je onderverdelen in 3 zones:

St. Vilius
De Vitus
  1. Kloosterzone: hier leven de kanunnikessen en staan de religieuze gebouwen.
  2. Landbouwzone: hier bevinden zich de velden, stallen, ziekenkamers, en alles wat nodig is voor de kanunnikessen.
  3. Invloedszone: de zone (het Stift) in het omliggende gebied waarover de abdis invloed uitoefent.