Mormonen en Genealogie

Boek Mormon

Naar aanleiding van Nieuwsbrief 13 – 2023 kreeg ik een vraag over de Mormonen in verhouding tot genealogie. De term Mormonen is een bijnaam die ze zelf liever niet gebruiken. Officieel heten ze De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Naast de Bijbel gebruiken ze het boek van Mormon. Mormon is de vader van Mormoni, de engel die aan Joseph Smith (USA) in 1830 was verschenen en hem vertelde waar gouden platen met daarop een boodschap begraven waren. Smith groef deze platen op en vertaalde de boodschap in het Boek van Mormon. Smith en zijn broer zijn in 1844 door een menigte tegenstanders gelyncht.

Stichter mormonen
Joseph Smith

Inmiddels tellen de Mormonen in de wereld 13 miljoen aanhangers. Volgens sommigen een sekte, volgens anderen een christelijke stroming die valt onder Restaurationisme.

De Mormonen en andere Restauratie-bewegingen willen het vroege christendom herstellen.

“Begin je stamboomonderzoek simpel, begin bij de Mormonen.”

De Mormonen geloven dat het leven, het huwelijk en de familiebanden na de dood doorgaan, maar alleen als die personen Mormoons gedoopt zijn. Vanuit deze overtuiging begonnen zij in 1930 met het verzamelen van overlijdensaktes van niet-Mormoonse familieleden. Eerst alleen in Amerika, later in de hele wereld.  Levende kerkleden laten zich plaatsvervangend dopen voor degenen die al overleden zijn. De doop is echter niet dwingend, de overledene kan het aanvaarden of afwijzen.

In de Bijbel staat in 1Korintiërs 15:29: “Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen?”

Boek Mormon

Vroeger alleen microfilms, tegenwoordig zo’n 150 miljoen digitale scans per jaar. Het meeste is gratis, soms alleen in te zien via Family History Centers zoals het kerkboek van de St. Maria Magdalena kirche in Geldern in het kerkgebouw van de Mormonen in Apeldoorn. Vanwege de Archiefwet en de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie mag iedereen op eigen kosten kopieën maken van archiefstukken, ook FamilySearch. FamilySearch kan weer een kopie geven aan de instanties die dat willen, zoals het Centraal Bureau voor Genealogie waar momenteel (2023) Mormonen werkzaam zijn om te scannen.

Een maand nadat de eerste Mormoonse pioniers in Salt Lake Valley, USA, waren aangekomen in juli 1847 werd er een koor opgericht. The Mormon Tabernacle Choir is het oudste en grootste koor ter wereld. Luister naar een voorbeeld: O Holy Night.