Wapen Marc Angenent

wapen marc angenent

Het wapen hierboven is het opgefriste wapen van Eugenius Angenendt (1725-1776), het tot nu toe oudst gevonden wapen.

De algemene kenmerken van een wapen zijn te vinden bij Uitleg familiewapen.

Twee kenmerken wil ik noemen:

  1. Het kuras is een infanterie borstschild. Voor zover bekend was Eugenius geen militair hoewel hij als vermoedelijke pachtheer, in dienst van een gravin, mogelijk wel militaire ondersteuning moest geven wanneer de gravin daar om vroeg.
  2. Boven het kuras bevindt zich de barensteel. Zie bij Uitleg familiewapen.

De opfrissing is gedaan door een officieel erkent heraldicus volgens de heraldische spelregels. Het wapen is niet geregistreerd en puur voor de leukigheid.