Uitleg Familiewapen algemeen

Wapenschild

Het gebruiken van een Wapen is in zwang geraakt vanaf de Late Middeleeuwen (13de, 14de en 15de eeuw). Het wapen hoort bij een familie of bij een groep bij elkaar horende mensen. Traditioneel werd het wapen geschilderd op het schild, maar al snel kwamen de kleuren en afbeeldingen terug op een vlag, het dekkleed op een paard, een houten (kasteel) deur enz.

De regels en gebruiken rondom het ontwerp van een wapen noemt men Heraldiek. Het is niet zo dat alleen adel gebruik maakte van wapens, ook gewone families gebruikten wapens maar in de loop der tijd is zo’n wapen in een niet-adellijke familie vaak onbekend geraakt.

Uitleg wapen

1. Het Schild, de belangrijkste drager van de afbeelding.

2. Roer of Helm.

3. Dekkleden.

4. Fout of Wrong.

5. Helmteken.

Het oudst gevonden wapen is die van Derich (of Diederich Anghenende (1333-1402) die Drost was en in Xanten woonden en werkten.

Dieter Angenendt

Dit wapen links is een reconstructie van het wapen van Diederich Anghenende en hangt aan de muur bij Dieter Angenendt, de schrijver van drie historische romans over Angenendt.

wapen van Eugenius Johannes Henricus Angenendt

Het volgende wapen is die van Eugenius Johannes Henricus Angenendt (1725-1776). Eigenlijk is dit wapen begonnen bij de vader van Eugenius. De Barensteel laat dat zien. De vader van Eugenius, Jan, had dit mogelijk cadeau gekregen als dank van de adel waarvoor hij werkte.

Wapen Marc Angenent

Dit wapen is van mij en is niet geregistreerd. Het is wel door een beëdigde heraldicus opgefrist naar aanleiding van het wapen hierboven.