Xanten

xanten

De oorsprong van het geslacht Angenent ligt tussen de Rijn en de Maas met als zwaartepunt Gelre (nu Geldern). Eeuwenlang hebben onze voorouders daar gewoond en gewerkt en er wonen nog steeds vele Angenenten. (Zie Angenent tussen Rijn en Maas).

Xanten

Xanten is de voortzetting van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana dat in 12 v.C. gesticht was voor Romeinse legioenen in de buurt, in 351 veroverd werd door de Franken en in 359 heroverd werd door de Romeinen. De stad was grondig vernield en in 400 n.C. trokken de Romeinen zich terug en werd Colonia een ruïne.

Toen men in de Vroege Middeleeuwen stenen huizen begon te bouwen werden de ruïne resten van de ‘spookstad Colonia’ gebruikt tot in de verre omgeving. Op het grondgebied van Colonia zijn heel wat restanten gevonden van de vroegere Romeinse stad. De helft van die vroegere stad is nu Archeologisch Park Xanten. Het Archeologisch Park is de moeite waard om te bezoeken.

Het begin van de bouw van het huidige Xanten, ten zuiden van het Archeologisch park, begon met de bouw van een kerk over het graf van 2 Romeinse martelaren soldaten buiten de stadsmuren van de ruïne. Dit werd de kern van de middeleeuwse stad Xanten. Men noemde de plek in het begin Ad Sanctos wat bij de heiligen betekent en waarvan later de naam Xanten is afgeleid.

plattegrond xanten

In de Passio Acaunensium Martyrum (Heiligen biografie/legende van de martelaren van Agaunum (nu Saint-Maurice in Zwitserland) van bisschop Eucherius van Lyon (±454) staat het bovenstaande verhaal te lezen. Het verhaal gaat dat deze 2 martelaren 2 Romeinse officieren waren van het Thebaanse legioen (Thebe in Egypte) die weigerden om aan de Romeinse keizer en de goden offers te brengen omdat ze zich massaal tot het christendom hadden bekeerd. Op keizerlijk bevel moesten ze namelijk deelnemen aan een grote christenvervolging in het gebied Agaunum. Elke tiende soldaat van de 6600 soldaten werd na deze weigering geëxecuteerd. Decimeren heette dat. Tot twee keer toe werden 660 soldaten geëxecuteerd. Ruim 1200 soldaten lieten vermoedelijk het leven. De overblijvers, dankzij het lot, hadden geluk maar werden wel gekort op hun rantsoen. Victor kon echter met 300 mede soldaten vluchten maar werd bij Colonia Ulpia Traiana ingehaald (toch zo’n loopafstand van ± 750 km) en hij en zijn mede soldaten werden afgeslacht door collega’s. Over het graf van Victor en een andere soldaat bij Colonia Ulpia Traiana werd een graf gebouwd (tussen 350 – 380 n.C.). Victor werd Victor van Xanten genoemd. Zijn martelaarsdood en de bouw van het kerkje werden het begin van de ontwikkeling van Xanten.

Historici zetten echter vraagtekens bij dit verhaal. Een christelijk Thebaans legioen uit Egypte is namelijk verder niet bekend.

Victor van Xanten bij de Kathedraal in Xanten

Xanten had aan het begin van de 13de eeuw stadsrechten ontvangen en het recht om de stad te versterken. Veel had de stad daar niet mee gedaan behoudens een soort van aarden wal rondom de stad.

Eind 14de eeuw vatte Friedrich von Saarwerden (aartsbisschop van Keulen) het plan op om de stad te versterken en deze werkzaamheden duurde ongeveer tot 1392.

Niet geheel ten onrechte want Xanten werd een aantal keren aangevallen door de troepen van het huis van La Marck. De twee voorlopers van Friedrich von Saarwerden, namelijk Adolphe en Engelbert la Marck, lieten het bisdom verwaarloosd en verwoest achter en uit jaloezie dat van Saarwerden de situatie vlot herstelde, wilden ze Friedrich dwars zitten.

In deze Xanten woonde Derich Anghenende die aangesteld was als Drost en woonde in Burg Anghenende.

Lees verder over Derich Anghenende.