Voornamen

Logo voornamen

Vroeger had men aan het begin van de Middeleeuwen aan één (Germaanse) naam genoeg. Alamard, Hildirik, Baldulf, Iring, Kremhild, Dagarada en bijvoorbeeld Mardulf waren voldoende om de persoon te onderscheiden van de rest. Het waren meestal patroniemen, de naam was afgeleid van de naam van vader. Bij IJslandse namen kun je dit nog mooi zien. Vader Jon Einarsson zijn zoon Olafur heet geen Olafur Einarsson maar Olafur Jonsson. We kunnen dat vergelijken met namen bij ons als Kees Janszoon of Janssen (sen = zoon) als zoon van Jan.

Langzamerhand kwam er een toenaam, de latere familienaam, bij. Het eennaamsysteem werd vervangen door een tweenamensysteem. Dit kwam mede door de bevolkingsgroei, het groeien van de steden en de groei van kerken waaruit de behoefte ontstond om christelijke namen te gebruiken (12de eeuw).

Zie https://www.familie-angenent.nl/geschiedenis-achternamen/

Koningin Wilhelmina en koningin Juliana

Wilhelmina Helena Pauline Maria en haar dochter Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina.

De adel nam sowieso het voortouw als het ging om meerdere voornamen.

De katholieke kerk vond zoveel voornamen maar niets en stelde tijdens het concilie van Trente (1545-1563) vast dat twee voornamen voldoende waren. In Spanje is dit nog steeds wettelijk vastgelegd.

In 1760 waren 90% van de Nederlandse voornamen (jongens en meisjes) slechts één voornaam. In 2000 40% één en twee voornamen, 23% drie voornamen en een paar procent vier voornamen. Topcombinaties waren Petrus Johannes Maria en Elisabeth Johanna Maria.

Min. van Financiën M.W.F. Treub

Nog een andere reden waarom veel gezinnen slechts voor één voornaam kozen was de belastingwet uit 1915 om meer dan één voornaam te belasten. De wet was ingediend door M.W.F. Treub. De wet heeft het nooit gehaald, maar de schrik zat er goed in. De eerste voornaam was gratis en de tweede naam kostte afhankelijk van het inkomen Fl. 2,50. Een andere reden was dat veel voornamen ook leidde tot veel administratief werk en dus hogere kosten.

In onze Angenent stamboom (±3000 personen) staat bij de mannen de naam Johannes veruit op kop en op de tweede plaats Wilhelmus. Bij de vrouwen staat de naam Maria op de eerste plaats en als tweede Johanna.