Naam variaties

naam variaties

Pas na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811, met dank aan Napoleon, werden familienamen min of meer op een gelijke wijze geschreven.

Daarvoor nauwelijks. Het was meer een weergave van hoe men de uitspraak toen verstond, fonetisch. Daardoor kon er verschillende schrijfwijzen ontstaan van dezelfde naam, zelfs binnen hetzelfde gezin.

De volgende variaties komen voor. Er zijn er vast nog meer:

Aang de Eijndt, Aan gen Endt, aan gen Eyndt, Aan ghen Endt, aen gen end, aengenend, aengenendt, aen gen endt, aen gen ent, aen gen Eijnder, aen gen Eijnd, aen gen Eijnde, Aen gen Eindt, ang Indt, aen gen Indt, Aen gen Inds, Aen gen Eijndt, Aengenin, Ingh, Engh, Aen geen Eengh, aen gen eint, Aengeneindt, Aengeneyndt, Angeneend, Aengde Eijndt, Aen gen Ende, Aengenent, Aengeneyndt, an gen Endt, An gen Eyndt, Angenendt, Angen End, Angen Endt, Angen Ent, AnginEnt, Angin Ent, AngenEndt, Angenent, An gen eind, ahn gen endt, ahn gen end, ahn gen ent, an gen endt, an gen end, angen end, angen ent, Anghen Ende, aen geenendt, aen gen End, aen gen Endt, Anghenende, angen Ynde.

Kom je nog een variatie tegen? Laat het mij weten,