Inzicht in onze stamboom – Deel I

Kerkboek-Gelre-1569-1618

De verst gevonden voorvader in onze stamboom is Gerardus (of Gerrit) aen gen Eijndt (1552- >1577). Hij is geboren in Gelre (nu Geldern, Dtsl). Bij hem is één zoon geregistreerd, Albertus (1577-1615). In die tijd kozen ouders nooit bewust voor maar één kind, voor zover er iets te kiezen viel zonder voorbehoedsmiddelen. Er waren vaak ook doodgeboren kinderen of kinderen die vroeg overleden. Mogelijk dat Gerard dus meer kinderen heeft gehad, maar op dit moment nog niet bekend. Misschien werd er ook niet zo nauwkeurig geregistreerd bij elk kind.

Taufbuch der katholischen Kirche von 1569-1618

Zijn naam staat in het oudste kerkboek van de Sint Maria Magdalena kirche in Geldern. Dat boek heet Taufbuch der katholischen Kirche von 1569-1618.

Albertus staat in het kerkboek dat teruggaat tot 1569 en de naam van zijn vader maar zonder jaartal.

St. Maria Magdalena kirche in centrum van Geldern

De kerken registreerden al ver voor de Burgerlijke stand dat deed vanaf 1811. Vanaf 1545 zijn kerken begonnen met het registreren van dopen, trouwerijen en begrafenissen (DTB) na een besluit tijdens een internationale en interkerkelijke vergadering van kerkelijke leiders (concilie) in Trente. De registratie vond plaats in de liturgische taal van de rooms-katholieke kerk, het Latijn. Er werd door de pastoor veelal fonetisch geschreven, dat wil zeggen dat de pastoor de familienaam opschreef zoals hij het meende te horen, vandaar dat in één familie in die tijd de schrijfwijze van de familienaam kon verschillen van gezinslid tot gezinslid. Korte tijd later begonnen ook de protestantse kerken met deze registratie.

Alessandro Farnese is Paus Paulus III

Paus Paulus III (1534-1549) organiseerde dit concilie als reactie op het beroemde document met 95 stellingen van Maarten Luther dat hij gaf in 1517 aan zijn plaatselijke bisschop Hiëronymus Schulz. Luther wilde geen breuk maar hervorming van de kerk. Dat is niet gelukt.

Eigen foto 2023 – Mormonenkerk Apeldoorn

Dit kerkboek is gedigitaliseerd en alleen gratis in te zien op afspraak in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormonen) in Apeldoorn waar ik in 2023 ben geweest. De betreffende bladzijde staat dan als volgt genoteerd: Birth: SOURCE #218 – Book of baptism volume 1 KB Kath Geldern 1569-1618 (Mormon film 1980797). De Mormonen in Utah (USA) hebben het alleenrecht op dit gedigitaliseerde kerkboek (en andere kerkboeken) verkregen en stellen het beschikbaar via Mormoonse kerken vlakbij de betreffende kerken waarbij het kerkboek hoort in Duitsland en Nederlandi.

De Mormonen hebben overigens in een zwaarbeveiligd complex in de Granite Mountain in Utah de grootste genealogische database van de wereld. Ze bieden uitgebreide gratis zoekopties aan op familysearch.org. Ze bieden gratis en betaald uitgebreide service aan genealogen middels een magazine, cursussen en hulpmiddelen.

Granite Mountain
Binnen in een van de grotgangen
Een van de kantoren in Granite Mountain