Evolutionaire oorsprong Angenent DNA

Evolutie

De meeste mensen in de westerse wereld zijn wat betreft hun visie op het ontstaan van leven onder te  verdelen in drie groepen: evolutionisten, creationisten en theïstische evolutionisten.

 • De evolutionisten zeggen dat de wereld 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan vanuit een oerknal waarbij materie ter grootte van een speldenknop is geëxplodeerd tot heelal, ruimte en tijd. Er was niet direct leven. Men schat dat zo’n 3,5 miljard jaar geleden de eerste cel ontstond vanuit elementen die door de oerknal waren ontstaan zoals waterstof, zuurstof, koolstof enz. Complexere moleculen vormden de basis van leven.
 • De creationisten zeggen dat de Homo sapiens (de huidige mens, wij) is geschapen door God en bij de schepping direct zijn volledig denkende vermogens, zijn zelfbewustzijn, zijn spraak en taal heeft ontvangen. Dit is gebeurd volgens Joodse opvattingen, omgerekend naar onze kalender, in de 4de eeuw v. Chr.
 • De theïstische evolutionisten combineren de eerste twee opvattingen. Het zijn religieuze mensen die de wetenschap omarmen en geloven dat God de oerknal en het evolutieproces heeft bestuurd.
Darwin of Eva
Darwin of Eva

Ik twijfel bij welke -ist ik hoor. Als ik het primitieve gedrag van sommige mensen meemaak dan geloof ik onmiddellijk in de primaat als voorouder, terwijl ik mij bij andere mensen juist kan voorstellen dat hij of zij een kopie van de Schepper zou kunnen zijn. Misschien is een tussenweg het veiligst? Dan ben ik een theïstische evolutionist‘En God zag dat de evolutie goed ging.’

De evolutionaire- en creationistische invalshoeken komen uiteindelijk bij elkaar in de kopertijd (5500-3300 v. Chr.), de laatste periode van de prehistorie en de eerste periode van de protohistorie, de overgangsperiode naar de historische tijd. De overgangsperiode, de protohistorie, begint met de ontdekking van het schrift en met het schrift begint de geschiedenis van de mensheid.

Geschiedenis perioden

Waarom laat ik de evolutionaire – en creationistische opvattingen samenkomen in de kopertijd? Omdat in die periode een aantal opmerkelijke zaken samenvallen vanuit beide opvattingen in hetzelfde geografische gebied:

Kopertijd
De halve maan, hier gebeurde het allemaal!

1. De evolutionaire Homo sapiens was vanaf 300.000 v. Chr. bezig zich te verspreiden over de wereld en kwam vanuit Oost-Afrika o.a. terecht in het gebied dat we de halve maan noemen. Daar ontstond in de kopertijd het schrift.

2. In het creationistische Joodse jaar 1 (3761 v. Chr.) vond de schepping van Adam en Eva als Homo sapiens plaats in de Hof van Eden in de halve maan in het tweestromengebied van de Eufraat en de Tigris.

3. De beschaving (voor evolutionisten en creationisten) begint met de ontdekking en de ontwikkeling van het schrift in de koperperiode (3300 v. Chr.). Het allereerste schrift op kleitabletten 3300 v.C. noemt men het pictografische schrift van de Soemeriërs in Mesopotamië (Mesopotamië betekent 2-stromenland), ook weer in gebieden 2 en 4. Mozes beitelde de 10 geboden op platte stenen ongeveer 1300 v.C.

4. De Hof van Eden (paradijs) waar Adam en Eva hun creationistische levens begonnen, ligt in de halve maan tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris (2-stromenland). Voor de evolutionisten begint de beschaving (het Schrift en het ontstaan van de eerste steden) in Mesopotamië, hetzelfde gebied als de Hof van Eden.

Evolutionaire biologische indeling

De biologische indeling (Taxonomie) gebeurt op basis van evolutionaire verwantschap. We kennen twee rijken, het dierenrijk (animalia) en het plantenrijk.

Het dierenrijk en ontwikkeling naar homo sapiens:

 1. Animalia
  Het dierenrijk, Animalia.
 2. Chordata
  De stam Chordata in het dierenrijk met o.a. gewervelden, die gaat leiden tot de mens. Het bestaat  uit dieren die in aanleg een ruggenstreng hebben.
 3. Mammalia
  In de Chordatastam zijn de mammalia, de zoogdieren, de klasse van warmbloedige en levendbarende gewervelde dieren.
 4. Primates In de Mammalia klasse ontwikkelt zich uit de stam primates twee hoofdtakken:
  • De Orang-Oetans (16 miljoen jaar geleden).
  • De Hominidae (Mensachtigen)
 5. Hominidae Uit de stam Hominidae ontstaan drie takken:
  • De Homininae: Gorilla’s (10 miljoen jaar geleden).
  • De Homininae: Mensachtigen (7 miljoen jaar geleden).
  • De Homininae: Chimpansees en Bonobo’s (3 miljoen jaar geleden).
 6. Homo (Mens)
  • De Homininae (mensachtigen) ontwikkelt zich via diverse mensensoorten tot Homo Sapiens (300.000 jaar geleden).

Van het geslacht Homo bestaat alleen nog de soort Homo Sapiens, de denkende of verstandige mens. De twee soorten mensen waar Homo Sapiens mee in contact is geweest maar nu uitgestorven zijn, zijn de Homo Neanderthalensis (Eurazië) en de Homo Denisova (Azië). Veel mensensoorten zijn uitgestorven, zoals de de Heidelbergensis en de Australopithecus. Kijk op wikipedia voor een volledig overzicht: Wikipedia

Denosivan
Denisova
Neanderthaler
Neanderthaler
Evolutie-Lucy
Lucy

Lucy is een Australopithecus afarensus (3,2 miljoen jaar geleden).

Een andere voorloper en een directe voorouder van de Homo sapiens is de Homo Heidelbergensis. Zo’n 500.000 tot 200.000 jaar geleden.

Alle mensen in de wereld, van Amerikanen tot Russen, van Noren tot Kenianen, Chinezen, witte en donkere mensen, Aboriginals en zelfs Belgen zijn Homo Sapiens. Het feit dat er verschillende rassen zijn van de mensensoort Homo Sapiens heeft te maken met onderlinge genetische vermenging en de omstandigheden waarin men leefden, maar er bestaan geen andere of mindere soorten mensen.

Dankzij verregaande DNA technieken (Paleogenetica) heeft men vastgesteld dat de Homo Sapiens seksuele contacten heeft gehad met de Neanderthalers en de Denisova’s. Wij hebben bijvoorbeeld een klein percentage Neanderthaler DNA.

De oorsprong van Angenent-DNA is eenvoudig. Alle Angenenten zijn altijd Homo Sapiens met een enkel procentje Neanderthaler DNA. De soort noemen we Homo Angenentsis?