De Mispelbloem

oud wapen van gelre

In het verhaal van de draak komen mispelbloemen voor van de Mispelboom. In het oorspronkelijke verhaal van priester Willem van Berchen is dat echter niet het geval. In bijna alle variates en hervertellingen van dit verhaal spreekt men wel over een mispelboom die de draak als uitvalbasis zou hebben gebruikt. Hij beschrijft wel het familiewapen van Wichard en Lupold van Pont met drie mispelbloemen, maar noch hij, noch degenen die in de eeuw na hem over het wapen schrijven, geven een verklaring voor de herkomst van die bloemen.

Tot 1558, want dan verschijnt er een kroniek waarvan de auteur verklaart dat de draak die de broers verslagen hebben, onder een mispelboom heeft gehuisd. Als de mannen het dier dan verslagen hebben, nemen ze ter herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis drie mispelbloemen op in hun wapen. Hoewel de bloemen in het wapen en de drakenstrijd dus in eerste instantie niets met elkaar te maken lijken te hebben, is er in de loop der eeuwen een verklaring ontstaan waar het één met het ander in verband wordt gebracht.

Die toevoeging maakt het drakenverhaal hechter en wellicht ook makkelijker te geloven. Het zorgt ervoor dat een symbool dat al eeuwenlang in gebruik is en dat direct verwijst naar het hertogelijk geslacht van Gelre, geldigheid en status geeft aan de drakensage. De bewoners van het gewest zijn destijds tenslotte bekend met de mispelbloem in tal van officiële stukken. De heren van het gewest hebben tot 1229 mispelbloemen in hun wapen gehad en er zijn munten en zegels teruggevonden uit de twaalfde eeuw en later waarop de mispelbloemen afgebeeld zijn. Verschillende steden in de buurt van Geldern hebben de mispelbloem gedurende de dertiende en veertiende eeuw opgenomen in hun stadszegels. Men is dus gewend aan de officiële status van de mispelbloem. Op het moment dat de mispel in verband wordt gebracht met de drakensage over het begin van Gelre, geeft het de bewoners van het gewest een zichtbaar en tastbaar ‘bewijs’ van de waarheid van de sage.

Vruchten van de Mispelboom, witte mispelbloemen en lakzegel met 3 mispelbloemen.