Creationaire oorsprong Angenent DNA

schepping

Als de evolutionaire Homo Sapiens zich al tienduizenden jaren aan het ontwikkelen is en zich aan het verspreiden is vanuit oostelijk Afrika over de rest van de wereld vanaf 71.000 jaar v. Chr., moet de creationistische Homo Sapiens (Adam) nog geschapen worden.

In het Joodse jaar 1, vertaald naar onze jaartelling 3761 v. Chr., zag Adam het levenslicht aan de oevers van de Eufraat of de Tigris in het Halve Maan gebied. Al zijn zintuigen werkten direct, hij kon een taal spreken en dingen begrijpen. God droeg hem niet voor niets op om alle dieren van een naam te voorzien. Adam is in onze jaartelling in de Kopertijd geschapen.

Ark van noach
De Ark op ware grootte

De oorspronkelijke schepping werd echter tenietgedaan door de zondvloed, precies in het 600ste levensjaar van Noach (Genesis 7:11), zo’n 16 eeuwen na de schepping. De zondvloed vernietigde de vogels, vee, wilde dieren en mensen (Genesis 7:21). Acht mensen werden gered door een ark te bouwen en daarin de zondvloed af te wachten: Vader Noach en zijn zonen Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen. Na de zondvloed werd de wereld opnieuw bevolkt door de familie van Noach.

Noach was ouder dan 500 jaar toen hij drie zonen kreeg: Sem, Cham en Jafeth die met hun vrouwen gered werden door de ark. Na de zondvloed kregen deze zonen met hun vrouwen vele nakomelingen.

Zonen noach 1
Jafeth, Cham, Sem
  1. De nakomelingen van Jafeth zijn de volken die in Klein-Azië, Europa en het Middellandse Zeegebied terecht kwamen.
  2. De nakomelingen van Cham zijn de Noord-Afrikaanse, Zuid-Arabische en Kanaänitische volken.
  3. Van Sem zijn alle Semitische (Midden-Oosten) volken afkomstig.

De creationistische opvatting is dat we allemaal afstammen van Adam. Na de zondvloed is de lijn van Adam voortgezet via Noach’s familie. Noach wordt dan ook wel de tweede stamvader genoemd na Adam. Angenent heeft zijn oorsprong in Jafeth, de Europese tak van Noach’s familie. Jafeth kreeg zeven zonen en zeven kleinzonen.

De theologische traditie gaat dat Jafeth de stamvader is van alle Indo-Europese volkeren. De Jafetieten-stam is de oer Indo-Europese stam en voorloper van diverse volkeren die aan elkaar verwant zijn door de Indo-Europese taal. Niet-creationisten spreken over een prehistorische Indo-Europees volk dat zich over Europa verspreidde en zich vermengde met de reeds aanwezige mensen aldaar. Zie kaartje onder dat de verspreiding van Jafeth laat zien.

Verspreiding

Jafeth is in onze jaartelling geboren in 2450 v. Chr. en kreeg zeven zonen: Gomer, Magog, Tiras, Javan, Mesech, Tubal en Madai.

Gomer: de voorvader van o.a. de Gomerieten die zich vestigden in een deel van Turkije. Deze Gomerieten werden later Galliërs genoemd. Zij migreerden naar Frankrijk en Spanje. Frankrijk werd vroeger Gallië genoemd en een deel van Spanje nog steeds Galicia. Een aantal Gomerieten migreerden naar Wales (hun taal werd oorspronkelijk Gomeraeg genoemd). Ze werden ook de voorlopers van de Germanen en de Kelten. Zonen van Gomer waren Askenaz, Rifat en Togarma. Armeniers claimen af te stammen van Askenaz en Togarma. De naam Turkije stamt af van Togarma. Een deel migreerden naar Duitsland. Askenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland (Denk aan de naam Askenazische Joden = Joden uit Duitsland), (Sefardische Joden zijn Joden uit Spanje, Sefarad = Spanje).

Magog: de Magogieten werden door de Grieken Scythen genoemd. Scythia was de oude naam voor een gebied dat nu deel is van Roemenië en de Oekraïne. Ook Kelten en Hongaren hebben hun oorsprong in de Magogieten.

Tiras: niet bekend.

Javan: de voorvader van o.a. de Grieken. Javan (Jawan) is het Hebreeuwse woord voor Griekenland. De nakomelingen van zijn zoon Tarsis migreerden vanuit Turkije naar Kreta en Spanje

Mesech: de voorvader van de Russen?

Tubal: de voorvader van o.a. de Thobelieten die in het huidige Georgië leefden.

Madai: de voorvader van o.a. de Iraniërs. Nakomelingen werden ook aangeduid als Meden. Ze bevolkten Iran en India.

Zoals we bij de Evolutionaire oorsprong gezien hebben zijn onze voorouders tijdens hun verspreiding over de wereld in Midden-Europa terechtgekomen.  Vanuit de Creationistische invalshoek kunnen we dan zeggen dat Angenent-DNA afstamt van Adam > Noach > Jafeth > Gomer > Askenaz en ons voorgeslacht zich gesetteld heeft in Midden-Europa.