Aan de overkant

kasteel Haag 1860

Het verhaal dat de naam Angenent aan de overkant van rivier de Niers zou betekenen komt uit het boek van Erik Sengers, Roomsch socioloog-sociale bisschop: Joannes Aengenent (1873-1935), Hilversum: Verloren B.V. 2016.

Sengers haalt in zijn boek de oud-secretaris van de bisschop aan, Frater Jan Bank, Joannes Dominicus Joseph Aengenent, Amsterdam: Scriptorium Annie Bank 1996. Jan Bank stelt dat de familienaam van bisschop Aengenent terug zou gaan tot 1255. Toen woonden er mensen in een aantal huisjes tegenover kasteel Haag aan de overkant van rivier de Niers. Die huisjes bij elkaar werden door de adellijke familie die in het kasteel Haag woonden hof Aen gen Eijndt genoemd omdat ze aan de overkant van hun kasteel woonden. De bewoners die in de hof woonden en in het kasteel werkten werden aen gen Eijndt genoemd, aan de overkant.

bisschop Joannes dominicus Aengenent

De moeilijkheid van deze stelling is echter dat in 1255 kasteel Haag nog niet bestond. Het kasteel wordt pas in 1337 genoemd. De oorsprong kan dus niet in 1255 liggen. Het is mogelijk dat hof aen gen Eijndt veel later is ontstaan maar daar is verder geen documentatie over.

Vanuit Geldern is het ongeveer 40 minuten lopen noordwaarts naar kasteel Haag. Westelijk van kasteel Haag loopt de Niers.

Bisschop Joannes Aengenent hoort bij een van de takken van onze stamboom. Zijn voorouders komen dus uit Gelre en omstreken.

Aan de overkant van schloss haag

Fotoscan bovenaan: Stefan Frankewitz, Der Niederrhein und seine Burgen, Schlosser, Herrenhauser an der Niers, Goch 2011.

Eric Sengers, Roomsch socioloog-sociale bisschop; Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935, Hilversum, 2016.